ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ สมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2561

มอบอุปกรณ์กีฬาสมาคมศิษย์เก่า มข. ร่วมกับกองการกีฬา มข. มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพนักเรียน ให้โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.เบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ที่หน้าที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มข.วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

************************************************

Link ดูภาพ

 

 


    “โครงการ ศส.มข.สู่ชุมชนครั้งที่ 1 “

สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ ระดับประถม (Unit F) ได้จัดโครงการ ศส.มข.สู่ชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยสมาคมศิษย์เก่าฯนำโดยนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการ คณาจารย์ และบุคลากร มข.ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน และทุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 5,000 บาท วันที่ 8 สิงหาคม 2561

Facebook KKU Alumni
cialis hap