ติดต่อเรา

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงและประสานงานข้อมูล ข่าวสาร พี่น้องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกจังหวัด
ทุกประเทศทั่วโลก เพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสถาบันที่รัก มข. WE LOVE, WE CARE, WE SHARED
123/101 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรถึง 0-432-02388-9, 0-432-02750 ภายใน 11900, 11499

Facebook KKU Alumni
cialis hap