ค้นหาความจริง เจาะลึกเรื่องกัญชา” โดย ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

 

 

 

 

 

Facebook KKU Alumni
cialis hap