สู่ชุมชน1

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายธงชัย เพียรทอง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. เป็นผู้แทนสมาคม ฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา และการปลูกต้นกาลพฤกษ์ เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย
28 สิงหาคม 2562

Facebook KKU Alumni
cialis hap