ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน“คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” 2561

“คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” 2561
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายภาสกร เตือประโคน ประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ โทร. 0803257689

Facebook KKU Alumni
cialis hap