เรื่องเล่าจาก รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8

เมื่อจบการศึกษาวันรับปริญญาก็เป็นวันที่แน่นอนว่าบัณฑิตทุกคนรอคอย ส่วนนักศึกษาปัจจุบันในสมัยนั้นก็รอโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือบางปีโชคดีก็ได้เฝ้าหลายพระองค์ที่บริเวณสระว่ายน้ำสโมสรอาจารย์ ที่พวกเราจะได้รับพระราชทานกระแสพระราชดำรัส อย่างไม่เป็นทางการหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งผมไม่เคยพลาดตลอดสี่ปีที่เป็นนักศึกษาและอีกหลายๆปีต่อมาเมื่อเป็นอาจารย์ แม้บางปีจะเป็นการเกาะรั้วฟังก็ยังดี ปีที่ผมรับพระราชทานปริญญาบัตร มีเหตุการณ์สำคัญที่น่าบันทึกไว้ คือ องค์พระธาตุพนมล่ม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เดือนธันวาคมปีนั้น ที่พวกเราคาดว่าจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษายน 2519 เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร บัณฑิตรุ่นที่ 8 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้พร้อมใจกันบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนบูรณะองค์พระธาตุพนมเป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งในสมัยนั้นที่ทอง 1 บาทราคาเพียง 400 บาท ก็นับว่ามีมูลค่ามากพอสมควร ที่สำคัญคือคุณค่าทางจิตใจ ที่พวกเราศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพึงกระทำต่อองค์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำหรับผมที่รู้สึกเป็นพิเศษกว่าใคร คือได้เป็นผู้แทนบัณฑิตขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเงินในวันนั้น หลังจากพระองค์ท่านพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น

รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8

Facebook KKU Alumni
cialis hap