สู่ชุมชน1

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายธงชัย เพียรทอง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. เป็นผู้แทนสมาคม ฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม

Read more

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560    ชื่อ นายสนิท พรหมวงษ์ วัน เดือน ปี เกิด 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับปริญญา

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รับเงินจากกองทุนมอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2560 เย็นวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap