ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงณัฐวรินทร ธาตุดี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงณัฐวรินทร ธาตุดี (ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 47 คณะทันตแพทยศาสตร์) ในโอกาสได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559” ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มข. ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2559 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 11 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 2) รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

Read more

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ต้นแบบคนดี แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ ประธานชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดบุรีรัมย์ (KKU 15 HS) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบคนดี แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap