ขอแสดงความยินดีกับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560    ชื่อ นายสนิท พรหมวงษ์ วัน เดือน ปี เกิด 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับปริญญา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงณัฐวรินทร ธาตุดี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงณัฐวรินทร ธาตุดี (ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 47 คณะทันตแพทยศาสตร์) ในโอกาสได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559” ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap