เรื่องเล่าจาก รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8

เมื่อจบการศึกษาวันรับปริญญาก็เป็นวันที่แน่นอนว่าบัณฑิตทุกคนรอคอย ส่วนนักศึกษาปัจจุบันในสมัยนั้นก็รอโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap