ลงคะแนนเสียงออนไลน์

    ขอสิทธิเลือกออนไลน์ 24 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 เลือกตั้งออนไลน์ 1-4 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/8YRLpjAuERYdfYbe7          

Read more

เชิญชวนลงสมัครเลือกตั้งนายกฯ

                        เชิญชวนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1JkEOFQbHkGmV4knoQCJRutw6HkJRP4al?fbclid=IwAR0uKEdooCPzG_GKYRGUz38OY0DPMBzpZLrVhjh3uU2bU2H6lEze4U0RK98    

Read more

สู่ชุมชน1

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายธงชัย เพียรทอง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. เป็นผู้แทนสมาคม ฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม

Read more

เชิญชวนศิษย์เก่าอัพเดทข้อมูล

เรียนเชิญพี่น้องศิษย์เก่า มข. ทุกระดับการศึกษา ทุกคณะ/วิทยาลัย ร่วม update ข้อมูล เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารจาก สมาคมศิษย์เก่า มข. คลิก >>>> https://goo.gl/forms/NFfZio0ZHCwIbje43

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รับเงินจากกองทุนมอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2560 เย็นวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more

สมาคมศิษย์เก่า มข. ลงชุมชน ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านบึงแก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน” ประจำปี 2560 โดย นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนและนักเรียน และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด 

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap