สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 คณะเกษตรศาสตร์ รหัส 241180-2 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีผล 1 ตุลาคม

Read more

เชิญชวนศิษย์เก่า มข. ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข.

เชิญชวนศิษย์เก่า มข. ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข. ลงทะเบียน>>> https://goo.gl/qq1mid ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook : KKU Alumni สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายภาสกร เตือประโคน ประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ โทร. 0803257689

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap