ค้นหาความจริง เจาะลึกเรื่องกัญชา” โดย ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

         

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

เชิญชวนศิษย์เก่า มข. ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข.

เชิญชวนศิษย์เก่า มข. ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข. ลงทะเบียน>>> https://goo.gl/qq1mid ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook : KKU Alumni สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายภาสกร เตือประโคน ประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ โทร. 0803257689

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap