ลงคะแนนเสียงออนไลน์

    ขอสิทธิเลือกออนไลน์ 24 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 เลือกตั้งออนไลน์ 1-4 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/8YRLpjAuERYdfYbe7          

Read more

เชิญชวนลงสมัครเลือกตั้งนายกฯ

                        เชิญชวนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1JkEOFQbHkGmV4knoQCJRutw6HkJRP4al?fbclid=IwAR0uKEdooCPzG_GKYRGUz38OY0DPMBzpZLrVhjh3uU2bU2H6lEze4U0RK98    

Read more

สู่ชุมชน1

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายธงชัย เพียรทอง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. เป็นผู้แทนสมาคม ฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม

Read more

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าขอพรจากเจ้าพ่อมอดินแดง เย็นวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล พร้อมด้วยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและนักศึกษากองทุนมอดินแดง บวงสรวงขอพรเจ้าพ่อมอดินแดง ก่อนพิธีบวงสรวงที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย.60   ขอขอบคุณภาพ รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ https://www.facebook.com/chuchart.kamollerd

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap